मनसंग नाता नजोडनू साथी ।(गजल )


मनसंग नाता नजोडनू साथी ।
जोडिन्छन मन नतोड्नू साथी ।।

जिवन को यात्रा निॅदयी हून्छ ।
नहूने इज्जत नरोज्नू साथी ।।

जलेर मूटू तड्पीन्छ मन ।
गन्तव्य यात्रा नमोड्नू साथी ।।

दूइआत्माको मिलन हो रे मायाॅ ।
माया मा जात नखोजनू साथी ।।

मायापछी बिछोड भइन्छ यक्लो ।
गरेर माया नछोड्नू साथी ।।

आशिस ठकुरी
दैलेख

*तपाईको साहित्य तथा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो radionepalfm@gmail.com मा इमेल गर्नुहोस !