चिनारी


झुपडी मा जन्मियको मेरो सिरलाइ।
कसैलेनी अँखा नलाउ मेरो बिरलाइ।
सुन्दर्ताको यक टुक्क्रा घोप्टे भिरलाइ।

गोर्खालिको सुरछ्यामा छ भयो अँखा नलाउ।
बिच्मा मोति बगाइ वरिपरि रमित हेर्ने कोसितिरलाइ।
सुन्दर्ताको यक टुक्रा घोप्टे भिरलाइ।

लह लह झुलेको त्यो मिति दानाहरु।
चौरीगाइको दुधमा पक्ने मेरो खिरलाइ।
कसैलेनी आखा नलाउ मेरो बिरलाइ।

*तपाईको साहित्य तथा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो radionepalfm@gmail.com मा इमेल गर्नुहोस !